پک میان وعده 5

تومان۱۴۳.۸۸۰
شامل:   1- موز بزرگ 2- مغز پسته 3- آبمیوه شیشه ای 4- شکلات هیس 5- کیک   اقلام داخل پک و نوع بسته بندی به سلیقه شما قابل تغییر هست   ارسال پک پذیرایی همراه با محتویات فقط به استان های تهران و کرج   ارسال رایگان به استان تهران برای خریدهای بیشتر از 5 میلیون تومان

پک میان وعده 4

تومان۱۲۷.۵۳۰
شامل:   1- پاکت کرافت پنجره دار 2- آبمیوه قوطی 3- کیک 4- شکلات نانی 5- مغز بادام درختی 6- موز بزرگ   اقلام داخل پک و نوع بسته بندی به سلیقه شما قابل تغییر هست   ارسال پک پذیرایی همراه با محتویات فقط به استان های تهران و کرج   ارسال رایگان به استان تهران برای خریدهای بیشتر از 5 میلیون تومان  

پک میان وعده 3

تومان۸۶.۱۱۰
شامل: 1- پاکت کرافت پنجره دار 2- آبمیوه قوطی 3- شکلات نانی 4- کیک 5- موز   اقلام داخل پک و نوع بسته بندی به سلیقه شما قابل تغییر هست   ارسال پک پذیرایی همراه با محتویات فقط به استان های تهران و کرج   ارسال رایگان به استان تهران برای خریدهای بیشتر از 5 میلیون تومان    

پک میان وعده 2

تومان۶۲.۱۳۰
شامل:   1- پاکت کرافت پنجره دار 2- موز متوسط 3-آب میوه 4- ویفر   اقلام داخل پک و نوع بسته بندی به سلیقه شما قابل تغییر هست   ارسال پک پذیرایی همراه با محتویات فقط به استان های تهران و کرج   ارسال رایگان به استان تهران برای خریدهای بیشتر از 5 میلیون تومان  

پک میان وعده 1

تومان۴۷.۹۶۰
شامل:   1- پاکت کرافت پنجره دار 2- شوکو کیک 3- موز 4-  آب معدنی 4- موز   اقلام داخل پک و نوع بسته بندی به سلیقه شما قابل تغییر هست   ارسال پک پذیرایی همراه با محتویات فقط به استان های تهران و کرج   ارسال رایگان به استان تهران برای خریدهای بیشتر از 5 میلیون تومان